تکنیک های مهندسی کیفیت

تکنیک های مهندسی کیفیت

تولید ناب آشنایی با متدولوژی شش سیگما کمربند سبزNEW GREEN BELT کمربند سیاهNEW BLACK

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی تدوین اثربخش طرح تجاری Business Plan

تعالی سازمانی

تعالی سازمانی

تشریح معیارهای مدل EFQM – 2010 تربیت ارزیاب بر اساس مدل EFQM –

مدیریت ایمنی و بهداشت

مدیریت ایمنی و بهداشت

به روز آوری ممیزان داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهای تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی مبتنی بر استاندارد OHSAS 18001:2007

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات

برنامه ریزی منابع سازمان ERP ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس ISO 27001:2005 سیستم های اطلاعات مدیریت

مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 9001:2008 ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO

برگشت به بالا کپی‌رایت © 2012 -تمامی حقوق محفوظ است.