محتوای دوره:

 تعریف انواع بازرسی  اجرای کنترل کیفیت بر مبنای خطای صفر  تعریف مفهوم پوکایوکه  انواع ابزارهای پوکایوکه  روش های برخورد با خطا  استراتژی های دستیابی به خطای صفر  انواع مختلف خطاها  پنج پوکایوکه برتر  ابزارهای اکتشافی در پوکایوکه  مثال هایی از کاربرد پوکایوکه

هدف :

 آشنایی با یک تکنیک کاربردی در اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه موثر در سازمان بر اساس اصل پیشگیری از بروز خطا.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 شناخت پتانسیل های بروز خطا و حالت های خرابی در سازمان، تعیین استراتژی های کاهش ضایعات.

منابع آموزشی :

 کتاب ZQC ، کتاب ۱۰۰ مثال از کاربرد پوکایوکه

قابل استفاده برای:

 مدیران، کارشناسان و پرسنل واحدهای فنی مهندسی و کیفیت

پیش نیاز:

 آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت

دوره های مرتبط:

 تکنیک های حل مساله

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

 ۲ روز (۱۶ ساعت)