محتوای دوره:

• تاریخچه پیدایش و توسعه بهداشت حرفه ای • مروری بر حوادث و بیماری های شغلی • معرفی عوامل زیان آور • آشنایی با مفاهیم عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی، زیست شناختی و ارگونومیک • روش های شناسایی، اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان آور • روش های کنترل عوامل زیان آور  

 
     
     
 

هدف :

شناسایی و تحت کنترل در آوردن عوامل زیان آور در محیط کار، کاهش حوادث و بیماری های ناشی از کار.  

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

شناسایی دقیق عوامل زیان آور در محیط کار 

 
     
     
 

منابع آموزشی :

دوره های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‏ای مبتنی بر استاندارد ۲۰۰۷: OHSAS 18001، تکنیک ها و ابزارهای شناسایی و ارزیابی خطرات و جنبه های زیست محیطی Risk Assessment  

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

مدیران کارشناسان ایمنی و بهداشت و محیط زیست ، مشاوران و ممیزان سیستم های مدیریت  

 
     
     
 

پیش نیاز:

آشنایی با سیستم های مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

شناسایی و ارزیابی ریسک مخاطرات شغلی Risk Assessment 

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

ندارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )