ی دوره:

– مفاهیم و تعاریف – معرفی فرآیند وفازهای اصلی متدولوژی – نحوه انتخاب پروژه – تعیین اهداف پروژه – شناسایی و معرفی ابزارهای مورد استفاده – برنامه ریزی و مدیریت پروژه – فاز اندازه گیری و تعیین چگونگی اندازه کیری و نمونه برداری – تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری – تعیین قابلیت فرآیند – نحوه شناسایی علل ریشه ایی – ارائه راه حل های بهبود و ارزیابی

هدف :

آشنایی با ابزاری جهت کاهش تغییرات در فرآیندها، کاهش هزینه های سازمانی و ارتقا کیفیت محصول یا خدمت

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

برنامه ریزی جهت استفاده از شش سیگما در راستای ارائه راه حل برای مسائل و مشکلات سازمان

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط استاد

قابل استفاده برای:

مدیرا،کارشناسان و پرسنل واحدهای فنی مهندسی، تعالی سازمانیو کیفیت

پیش نیاز:

آشنایی با مفاهیم و اصول آماری

دوره های مرتبط:

۶سیگما متدولوزی تحول سازمانی(پیشرفته )

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲