محتوای دوره:

۱) معرفی نرم افزار و بیان قابلیت های آن ۲) نحوه ورود داده‌ها و ویرایش داده ها ۳) نحوه ذخیره سازی و بازیابی داده ها ۴) مرور کلی به منو های نرم افزار و دستورات اصلی هر منو ۵) معرفی دستورات منو Data به همراه مثال ۶) معرفی دستورات منو Stat به همراه مثال ۷) معرفی دستورات منو Graph به همراه مثال ۸) نحوه تحلیل خروجی ها

هدف :

آشنایی با محیط نرم افزار و دستورات اصلی نوار منو

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

آشنایی کامل با نحوه استفاده از دستورات نوار منو نرم افزار و تحلیل خروجی ها

منابع آموزشی :

نرم افزار Minitab

قابل استفاده برای:

دانشجویان فنی و مهندسی، علوم پایه، مدیریت، اقتصاد

پیش نیاز:

آشنایی مقدماتی با مفاهیم علم آمار

دوره های مرتبط:

SPSS

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲