محتوای دوره:

 کلیات مدل تعالی پروژه (PEM) و مروری بر سایر مدل ها  مقدمه ای بر مدل تعالی پروژه (PEM)  تشریح معیارهای مدل  کار فردی و کارتیمی  نقش ها و تعهدات ارزیابان، عوامل موثر بر فرآیند ارزیابی  فرآیند ارزیابی پروژه  مفهوم رتبه دهی ارزیابی  مفهوم تصمیم گیری به روش اجماع تیم  ارزیابی فردی و معیار درجه بندی  مفهوم بازخور  تدوین نقاط قوت، حوزه های بهبود و نحوه بازدید از محل  فرآیند بازدید از محل  آماده سازی، اجرا و بازخور

هدف :

 آشنایی با مفاهیم و اصول مدل تعالی پروژه، ایجاد قابلیت جهت ارزیابی صحیح پروژه ها.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

توانایی بکارگیری مفاهیم و اصول مدل تعالی پروژه ، ایجاد قابلیت جهت ارزیابی صحیح پروژه ها

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان

پیش نیاز:

آشنایی با اصول و مبانی مدیریت پروژه

دوره های مرتبط:

مدیریت پروژه مبتنی بر استانداردهای PMBOK:2004 & ISO 10006:2003 ، مدیریت تدارکات و عقد قرارداد در پروژه ها ، مدیریت ریسک در پروژه ها

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز (۱۶ ساعت)