 تعاریف، مفاهیم و تاریخچه ارگونومی  ضرورت و برنامه های ارگونومی  تعاریف و مفاهیم، ضرورت ها و برنامه های آنتروپومتری  انواع آنتروپومتری و شاخص های آن  اصول و قواعد فیزیولوژی کار  اصول ارگونومی طراحی ابزار، نمایشگرها و حمل و نقل بار  تکنیک های ارزیابی حالات فیزیکی بدن در هنگام کار  طراحی ایستگاه های کار بر اساس اصول ارگونومی  کار با کامپیوتر و مخاطرات آن  

 
     
     
 

هدف :

 آشنایی با ارگونومی و اصول و تکنیک های آن در محیط کار 

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 بکارگیری اصول ارگونومی در محیط کار 

 
     
     
 

منابع آموزشی :

 کتاب های مرتبط، اینترنت 

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

 مدیران و کارشناسان بهداشت حرفه ای، تولید و منابع انسانی ، نمایندگان مدیریت 

 
     
     
 

پیش نیاز:

 ندارد 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

 عوامل زیان آور در محیط کار (فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی )، دوره های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‏ای مبتنی بر استاندارد ۲۰۰۷: OHSAS 18001 

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )