محتوای دوره:

 زیر ساخت امنیت اطلاعات  امنیت فیزیکی و محیطی  امنیت فیزیکی و محیطی در استاندارد ISO 27001:2005 و پیوست الف این استاندارد  معیارهای مهم امنیت فیزیکی در مراکز پردازش داده ها  ریسک های ناشی از عدم رعایت موازین امنیت فیزیکی  الزامات استاندارد BICSI برای مراکز داده ها  روش های ارزیابی و مقابله با انواع ریسک امنیت اطلاعات در حوزه های فیزیکی  نحوه مقاوم سازی سیستم در برابر ریسک های احتمالی فیزیکی امنیت اطلاعات  واکنش در شرایط اضطراری  

 
     
     
 

هدف :

 ایجاد امنیت فیزیکی در محیطهای اصلی پردازش اطلاعات مانند اطاق های سرور و مراکز داده ها .  

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 شناسایی اصول امنیت فیزیکی و استاندارد BICSI  

 
     
     
 

منابع آموزشی :

 استاندارد BICSI 

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

 مدیران ارشد، مدیران IT ، نمایندگان مدیریت ، کارشناس کامپیوتر و امور سیستم ها و روش ها  

 
     
     
 

پیش نیاز:

 آشنایی با مفاهیم و اصول IT و الزامات استاندارد ISO27001 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

 تشریح الزامات و مستندسازی و ممیزی داخلی ISO 27001  

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )