محتوای دوره:

تعاریف و مفاهیم ارتباطات  ریشه های تاریخی علم ارتباطات  انواع ارتباط  ارتباطات کلامی  ارتباطات غیرکلامی  سطوح ارتباطات  مدل های (الگوها) ارتباطی  نحوه کاربرد زبان بدن  انواع مدل های ارتباطی (جمعی)  تحول وسایل ارتباط جمعی سنتی  تحول فن آوری های دیجیتالی نوین  نقش، کارکرد و تاثیرات وسایل ارتباط جمعی

هدف :

 آشنایی با فنون ارتباطی، مدل ها و نظریه های مختلف، یادگیری زبان بدن، ایجاد قابلیت برقراری ارتباط موثر در افراد.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

بکارگیری فنون ارتباطی ، مدل ها و نظریه های مختلف در برقراری ارتباط موثر افراد

منابع آموزشی :

 جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

کلیه کارکنان

پیش نیاز:

 ندارد

دوره های مرتبط:

 اصول و فنون مذاکرات موفق، مهارتهای رهبری، اصول سرپرستی

کارگاه آموزشی:

ندارد

مدت دوره:

 ۲ روز (۱۶ ساعت)