محتوای دوره:

 مقدمه ای بر مدیریت زنجیره تامین  مبانی لجستیک و مفاهیم آن  مدیریت موجودی  استراتژی های زنجیره تامین  تولید و زنجیره تامین  روش SCOR(مدل مرجع عملیات در محیط زنجیره تامین)  بررسی و مرور معیارهای مدل EFQM  بررسی معیارها و زیر معیارهای مرتبط با زنجیره تامین در مدل EFQM  نقش زنجیره تامین مدیریت شده در ارتقای سرآمدی سازمان ها

هدف :

آشنایی با الزامات مدل های توسعه تعالی و EFQM در یکپارچه سازی و ایجاد هماهنگی بین واحدهای سازمانی در زنجیره تامین با هدف تامین نیازهای مشتریان و دستیابی به مزیت های رقبتی قابل اتکا

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

توانایی بکارگیری الزامات مدل های توسعه تعالی و EFQM در یکپارچه سازی و ایجاد هماهنگی بین واحدهای سازمانی در زنجیره تامین با هدف تامین نیازهای مشتریان و دستیابی به مزیت های رقبتی قابل اتکا

منابع آموزشی :

جزوات ارائه شده توسط استاد

قابل استفاده برای:

-کارشناسان

پیش نیاز:

آشنایی با اصول برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی،آشنایی با اصول تامین،انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان

دوره های مرتبط:

مدیریت ارتباط با مشتری ، مدیریت خرید و تدارکات ، دوره های مرتبط با تعالی سازمانی و EFQM

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز (۱۶ ساعت)