محتوای دوره:

 مروری بر تعاریف فرآیند، نگرش فرآیندی و جایگاه آن در سیستم های مدیریت  آشنایی با مهارت‌ها و روش‌های مدیریتی برای مدیریت عملیات و فعالیت‌های کسب و کار  آشنایی با مفاهیم مدیریت فرایندهای کسب و کار(BPM)  تشریح سطوح بلوغ فرایندها و مکانیزمهای بهینه سازی فرایندها در بستر فناوری اطلاعات  ارائه شاخص های ارزیابی سیستم های BPMS  متد ارزیابی بلوغ سازمانها برای BPM  نیاز مدیریت فرایندهای کسب و کار به زیرساخت معماری سرویس گرا  انواع شاخص های پایش و اندازه گیری فرآیندها در جهت دستیابی به اثربخشی و کارآیی  بررسی و مرور معیارهای مدل EFQM  بررسی معیارها و زیر معیارهای مرتبط با مدیریت کسب و کار در مدل EFQM  نقش داراییهای فیزیکی در ارتقای مدیریت کسب و کار سازمان ها

هدف :

آشنایی با مباحث مربوط به بهبود و مدیریت فرایندهای کسب و کار، شناخت تفصیلی و کامل اجزاءسیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار، نقش فرآیندها و مدیریت کسب و کار در ارتقای تعالی سازمان .

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

-توانایی بکارگیری مباحث مربوط به بهبود و مدیریت فرایندهای کسب و کار، شناخت تفصیلی و کامل اجزاءسیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار، نقش فرآیندها و مدیریت کسب و کار در ارتقای تعالی سازمان .

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط استاد

قابل استفاده برای:

-کارشناسان

پیش نیاز:

آشنایی با اصول و مفاهیم سیستم مدیریت

دوره های مرتبط:

یکپارچه سازی سیستم های سازمانی(EAI)، معماری سرویس گرا(SOA) – انواع ابزارهای طراحی و پیاده سازی فرایندها – سطوح بلوغ فرایندی – موتورهای فرایندی(Process Engine) و …

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز (۱۶ ساعت)