محتوای دوره:

۱- آشنایی با علم بسته بندی و ضروریات آن در صنعت غذا ۲- تقسیم بندی مواد مصرفی در صنعت بسته بندی – ظروف شیشه ای ( معایب و مزایا ) – ظروف فلزی ( مزایا و معایب ، لاک اندود شدن ، خصوصیات لاک ، انواع قوطی بسته بندی ) – پلاستیکها ( مزایا و معایب ، فیلم های پلاستیکی و کششی ، انواع فیلم های مورد مصرف در بسته بندی ) – انواع کاغذ و مقوا در صنعت بسته بندی غذا ۳- بسته بندی در انواع مواد غذایی – گوشت قرمز و سفید – سوسیس وکالباس – بسته بندی شیر و فراورده های آن – بسته بندی چیپس و … – بسته بندی آبمیوه ها و کنسانتره ۴- بسته بندی آسپتیک ۵- بسته بندی با سیستم اتمسفر کنترل شده ۶- اثرات مهاجرت در بسته بندی موادغذایی  

 
     
     
 

هدف :

آشنایی با اصول و ضرورت های بسته بندی در صنایع مواد غذایی به عنوان یکی از اصول تولید غذای پاک 

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 شناخت استانداردهای بسته بندی و بکارگیری آن 

 
     
     
 

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط استاد 

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

-کارمندان و کارشناسان 

 
     
     
 

پیش نیاز:

آشنایی با اصول تولید مواد غذایی به روش پاک GMP 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

تولید به روش پاک GMP ، آشنایی با الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000 ، ممیزی داخلی صنایع غذایی ISO 22000 

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

ندارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۱روز ( ۸ساعت )