محتوای دوره:

 تعاریف و اصطلاحات  Accident – Incident  مدل های حادثه  گزارش موارد خلاف قاعده Anomaly Report  نحوه بررسی حادثه  شاخص های ایمنی  مدل های ارزیابی هزینه های حادثه  روش های بررسی حوادث  گزارش نویسی حوادث  مدل آماری Statistical Model  مدل سلسله مراتبی بررسی علل حوادث  

 
     
     
 

هدف :

 یادگیری نحوه تجزیه و تحلیل حوادث و گزارش دهی موثر در راستای جلوگیری از وقوع مجدد. 

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 تجزیه و تحلیل موثر حوادث و ارائه گزارشات مستند و کارآمد در راستای پیشگیری از وقوع مجدد.. 

 
     
     
 

منابع آموزشی :

 جزوه ارائه شده توسط مدرس 

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

 مدیران ارشد، مدیران، ممیزان و کارشناسان سیستم های HSE ، بهداشت حرفه ای و محیط زیست، نمایندگان مدیریت  

 
     
     
 

پیش نیاز:

ندارد 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

 دوره های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‏ای مبتنی بر استاندارد ۲۰۰۷: OHSAS 18001، دوره های سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE ، عوامل زیان آور در محیط کار (فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی) 

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۳ روز ( ۲۴ ساعت )