محتوای دوره:

زیر ساختها و نیازهای امنیت اطلاعات مروری بر تهدیدات امنیتی اطلاعات و کنترل های آن اهمیت امنیت اطلاعات در عصر حاضر آشنایی با تاریخچه و مستندات اصلی در استانداردهای سری ۲۷۰۰۰ تشریح الزامات استاندارد ISO/IEC 27001:2005 تشریح اهداف و کنترل های امنیتی اجباری بر مبنای استاندارد ISO/IEC 27001:2005 آشنایی با مسیر استقرار و پیاده سازی استاندارد ISO/IEC 27001:2005  

 
     
     
 

هدف :

آشنایی با اصول و مفاهیم مدیریت امنیت اطلاعات، فراهم کردن شرایط لازم جهت اخذاستاندارد ISO/IEC27001:2005  

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

آماده سازی شرایط و الزامات مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC 27001:2005  

 
     
     
 

منابع آموزشی :

متن استاندارد ISO/IEC 27001:2005  

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

مدیران ارشد، مدیران IT ، نمایندگان مدیریت ، کارشناسان کامپیوتر و IT ، کارشناسان امور سیستم ها و روش ها ، کارشناسان تحول اداری  

 
     
     
 

پیش نیاز:

ندارد 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

دوره های ممیزی و سر ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 27001:2005  

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۲ روز( ۱۶ ساعت )