ی دوره:

 مروری بر مفاهیم مرتبط با انرژی  بررسی شاخصهای مصرف انرژی در ایران و جهان  آشنایی با روش های ممیزی انرژی  بررسی انواع ممیزی انرژی  آشنایی با روش های ممیزی انرژی  تحلیل اطلاعات ممیزی و راهکارهای بهبود وضعیت در سازمان  مکانیزم های اندازه گیری و نحوه محاسبه مصرف انرژی در سازمان ها  تعاریف و اصطلاحات مدیریت انرژی  مروری بر الزامات مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO 50001:2011  برنامه ریزی جهت استقرار سیستم مدیریت انرژی

هدف :

آشنایی با مدیریت انرژی و مزایای اقتصادی و زیست محیطی ناشی ازآن، ارائه راهکارهایی بمنظور برنامه ریزی، سازماندهی و مدیریت مصرف انرژی در سازمان ها و مروری بر ممیزی انرژی

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 استقرار یک سیستم مدیریت انرژی کارآمد در سازمان

منابع آموزشی :

 متن استاندارد ISO 50001:2011 و جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

 مدیران و کارشناسان حوزه انرژی

پیش نیاز:

 ندارد

دوره های مرتبط:

 ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 ، سرممیزی سیستم مدیریت انرژی ISO 50001

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )