محتوای دوره:

 درک اهمیت سیستم  تعاریف و اصطلاحات HSE  درک ایمنی و اهمیت آن  درک مسایل بهداشتی محیط کار و ضرورت آن  درک ضرورت حفاظت از محیط زیست در مسیر توسعه  بحران های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی  مبانی سیستم مدیریت HSE  تقسیم بندی انواع خطرات و شرایط هرکدام  روش های شناسایی خطرات ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی  آشنایی با فرآیند ارزیابی ریسک خطرات ایمنی و بهداشت  آشنایی با فرآیند ارزیابی جنبه های زیست محیطی  تشخیص بارز بودن جنبه های شناسایی شده  تشریح الزامات سیستم مدیریت HSE  رهنمودهایی جهت مستند سازی در سیستم های مدیریت  

 
     
     
 

هدف :

 آشنایی با الزامات و نیازمندی های سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE و نحوه شناسایی خطرات و جنبه های زیست محیطی و ارزیابی آنها. 

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

آشنایی با نحوه شناسایی خطرات و جنبه های زیست محیطی و ارزیابی آنها 

 
     
     
 

منابع آموزشی :

متن استاندارد COBIT 4.1 

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

کارشناسان ، پیمانکاران 

 
     
     
 

پیش نیاز:

 ندارد 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

 HSE پیمانکاران، کنترل عملیات ایمنی، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی (کاربرد در HSE، ISO14001 و OHSAS 18001)  

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )