محتوای دوره:

 تعاریف ارزیابی عملکرد و مفاهیم اساسی آن  مزایا و معایب ارزیابی عملکرد  انواع ارزیابی عملکرد  ارزیابی عملکردهای انسانی  ارزیابی عملکردهای فنی (ابزارها و ماشین آلات)  ارزیابی عملکرد مجموعه سازمان  تکنیکهای ارزیابی عملکرد  ارزیابی های عملکرد در عملیات بانکی  ارزیابی عملکرد از دیدگاه استاندارد و ISO  کارت امتیاز دهی متوازن BSC در ارزیابی عملکرد  تشریح کلیه علوم و ابزارهای مرتبط با ارزیابی عملکرد  تشریح کلیه کلید واژه های مرتبط به زبان فارسی و انگلیسی

هدف :

آشنایی با نحوه ارزیابی عملکرد و تکنیکهای آن در واحدهای مختلف سازمانی

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

بکارگیری روشهای درست ارزیابی عملکرد در واحدهای مختلف سازمانی

منابع آموزشی :

جزوه اختصاصی و معرفی کتاب های مرتبط در جزوه

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان

پیش نیاز:

حداقل پنج سال سابقه فعالیت در سازمان

دوره های مرتبط:

ارزیابی عملکرد پیشرفته، طراحی سیستم های ارزیابی عملکرد، دوره کارت امتیاز دهی متوازن BSC

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز (۱۶ساعت)