محتوای دوره:

 تعاریف و مفاهیم اولیه  تشریح اصل بازرسی  تشریح اصل نمونه برداری  ریسک در تولید  مروری بر استانداردهای نمونه برداری  انواع نمونه برداری  انواع طرح های نمونه گیری  سطوح بازرسی

هدف :

آشنایی با تشریح اصول و مکانیزم جهت نمونه برداری و بازرسی محصول در تمام مراحل تحقق محصول

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

توانایی در تشریح اصول و مکانیزم جهت نمونه برداری و بازرسی محصول در تمام مراحل تحقق محصول

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط استاد

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان

پیش نیاز:

آشنایی با مفاهیم اولیه سیستم مدیریت کیفیت

دوره های مرتبط:

SPC

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۱ روز (۸ ساعت)