محتوای دوره:

 تعریف و تبیین سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر مبنای استاندارد ISO/IEC 27001:2005  اهداف کلی استقرار ISMS در سازمان ها  ضرورت اجرای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات با رویکرد سند افتا در دستگاه های دولتی و اجرایی کشور  تشریح سیاست های امنیتی، استانداردها و نیازهای قانونی در سازمان های دولتی  تعریف مسئولیت های عمومی و اختصاصی مدیریت امنیت اطلاعات  معرفی چارچوب کلی استاندارد ISO 27001 و نحوه اخذ گواهینامه مربوطه  نحوه استقرار ، ممیزی و دریافت گواهینامه ISO 27001 در سازمان ها  انتقال تجربیات پیاده سازی ISMSدر یکی از اولین سازمان های دریافت کننده گواهینامه ISO 27001 در کشور  

 
     
     
 

هدف :

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 
     
     
 

منابع آموزشی :

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

• حوزه سیستم های مدیریت • حوزه امنیت اطلاعات • حراست در سازمان های دولتی • تحول اداری • توسعه تعالی • حوزه فناوری اطلاعات IT  

 
     
     
 

پیش نیاز:

ندارد 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۸ ساعت