محتوای دوره:

 تعریف جامع مهندسی همزمان ، مقدمه و تاریخچه  انواع تیمها در شکل گیری مهندسی همزمان  تفاوت مهندسی همزمان و مهندسی ترتیبی  دلایل پیاده سازی مهندسی همزمان  منافع CE  تیمها و مدلهای ارتباطی در CE  چگونگی پیاده سازی CE  ابزارها و تکنیکهای مورد استفاده در CE  توضیح ابزارهای سازمانی ،ابزارهای توسعه محصول ، توسعه فرآیند و ابزارهای آماری موردنیاز در مهندسی همزمان  بیان CASE STUDY اجرایی در خصوص مهندسی همزمان و مشکلات پیاده سازی CE در سازمانها

هدف :

آشنایی با مفاهیم و چگونگی پیاده سازی مهندسی همزمان

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 مفاهیم مهندسی همزمان را یادگرفته ، با تکنیکها و ابزارهای مورداستفاده در CE بطور کامل آشنا میشوند.

منابع آموزشی :

 Product design by: l.wood  Becoming a world class organization while there is still time by: obolensky

قابل استفاده برای:

کلیه مدیران و کارشناسان سازمانهای صنعتی و اداری

پیش نیاز:

– دارا بودن تجربه صنعتی

دوره های مرتبط:

QFD, TQM , ISO9000,CAD,CAM,FEA , PROTOTYPE,DFA/DFM,  JIT, DOE, SPC

کارگاه آموزشی:

 نمایش فیلم و بیان چگونگی پیاده سازی در سازمان

مدت دوره:

۳ روز ( ۲۴ ساعت )