محتوای دوره:

 تاریخچه پیدایش نظام آراستگی  اهداف و مزایای اجرای ۵S در سازمان  انواع محیط کار  ارزیابی محیط کار  تشریح اصول ۵S شامل : o جداسازی o نظم و ترتیب o نظافت o استاندارد سازی o نگهداری و انضباط  روند اجرای ۵S  روند ارزیابی و بهبود  جایگاه ۵Sدر استانداردهای مدیریت و مدل های تعالی

هدف :

شناسایی عوامل موثر در آراستگی محیط کار با رویکرد بهسازی فرآیند های سازمان و حذف اتلاف زمان، انرژی و سرمایه سازمان

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

ایجاد محیطی بهره ور و آراسته در سازمان.

منابع آموزشی :

جزوات ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان سازمان ها ، سایر افراد

پیش نیاز:

ندارد

دوره های مرتبط:

کارتیمی، چرخه مدیریت بهره وری(مفاهیم،اندازه گیری و تحلیل)،مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲روز (۱۶ ساعت)