محتوای دوره:

 تشریح مفاهیم و اصول مدیریت ارتباط با مشتری  مزایای استفاده از سیستم ارتباط با مشتریان  سلسله مراتب نیازهای مشتری  سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری  مدیریت چرخه حیات مشتری  مدیریت ایجاد وفاداری در مشتریان  تجزیه و تحلیل نیازها و خواسته های مشتری  بررسی و مرور معیارهای مدل EFQM  بررسی معیارها و زیر معیارهای مرتبط با مشتری در مدل EFQM  نقش ارتباط با مشتری در ارتقای سرآمدی سازمان ها

هدف :

بررسی مفاهیم و تشریح انواع روش های پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری، نقش مدیریت ارتباط با مشتری در ارتقای تعالی سازمانی

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

بکارگیری انواع روش های پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در ارتقای تعالی سازمانی

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

-مدیران و کارشناسان

پیش نیاز:

آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت

دوره های مرتبط:

روانشناسی و مدیریت رفتار با مشتری، مدیریت دانش، مدیریت استراتژیک، مهندسی مجدد فرآیندها BPR و برنامه ریزی منابع سازمان ERP

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز (۱۶ ساعت)