محتوای دوره:

 تعاریف مشتری ، بازاریابی ، فروش ، شکایت و مشتری شاکی  بررسی اهمیت مشتری مداری  شناسایی نیازهای مشتریان  بررسی نمونه های موردی شکایات مشتریان  اهمیت مدیریت شکایات مشتریان  اصول رفتاری و گفتاری مواجهه با شکایات مشتریان  وظیفه هر کدام از کارکنان در هنگام دریافت شکایات مشتری  طراحی نمونه فرم دریافت شکایت و یررسی اجمالی روند رسیدگی به شکایات  مدیریت سکوت مشتری  پخش فیلم مرتبط با مهارت های برخورد با مشتریان شاکی

هدف :

یادگیری مفاهیم مشتری مداری ، اصول رفتاری و سیستمی مواجهه با شکایت مشتریان

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

-توانایی بکارگیری مفاهیم مشتری مداری ، اصول رفتاری و سیستمی مواجهه با شکایت مشتریان

منابع آموزشی :

– جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

-مدیران و کارشناسان

پیش نیاز:

آشنایی مقدماتی با مفاهیم فروش و مشتری مداری

دوره های مرتبط:

– مدیریت شکایات مشتریان بر مبنای استاندارد ISO 10002 – سنجش رضایت مشتریان بر مبنای استاندارد ISO 10004 – مدیریت ارتباط با مشتری CRM – بازاریابی و مدیریت بازار – روانشناسی و مدیریت رفتار با مشتری – مدیریت فروش – توسعه مهارت های فروش حرفه ای – اصول و فنون مذاکره موفق

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

نیم روز