محتوای دوره:

 مروری بر تعاریف و مفاهیم مدیریت و مدیریت ریسک  اهمیت و کاربردهای ریسک در صنایع و کسب و کارهای مختلف  آشنایی با سازمان بین المللی استاندارد و الگوی تدوین و به تصویب رسانیدن استانداردها  آشنائی با مراجع اطلاعاتی مربوط به مدیریت ریسک  آشنایی با مدلها و سیستم ها و الگوهای متداول مدیریت ریسک و مفاهیم آن در تولید تجهیزات پزشکی  بررسی الزامات و بندهای استاندارد ISO 14971  نحوه بررسی ریسک در سیستم ها بر اساس استاندارد ISO 14971  چگونگی مستندسازی ، تصدیق و صحه گذاری در استاندارد ISO 14971  آشنایی با راهنمای ارزیابی ریسک بر اساس ISO 31010  آشنایی عمومی با نحوه ارزیابی ریسک و مدیریت آن در صنایع تولیدی و تجهیزات پزشکی  

 
     
     
 

هدف :

 آشنایی با مفاهیم و شناسائی روشها و مدلهای مدیریت ریسک و الزامات و بندهای استاندارد ISO 14971 به عنوان الگوی ارائه شده از سوی سازمان بین المللی استاندارد برای تولید تجهیزات پزشکی .  

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

بکارگیری مفاهیم و شناسایی روشها و مدلهای مدیریت ریسک والزامات و بندهای استاندارد ISO 14971 به عنوان الگوی ارائه شده از سوی سازمان بین المللی استاندارد برای تولید تجهیزات پزشکی 

 
     
     
 

منابع آموزشی :

جزوه استاد ، متن استاندارد ISO 14971 

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان 

 
     
     
 

پیش نیاز:

 آشنایی با سیستم های مدیریت ریسک و ارزیابی ریسک  

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

 مدیریت ریسک ، ارزیابی ریسک ، ISO31000 ، ISO 13485 

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۲ روز (۱۶ ساعت)