محتوای دوره:

مدیریت منابع انسانی فعلی و آینده برنامه ریزی منابع انسانی تعریف شغل و تجزیه و تحلیل مشاغل انتخاب و استخدام آموزش پرسنل ارتقاء مدیریت و سازمان ایجاد انگیزه در پرسنل جبران کار پرسنل و تشویق کارمندان برنامه ریزی خط مشی منابع انسانی ارزیابی عملکرد و کارایی پرسنل نحوه خداحافظی با پرسنل

هدف :

آشنایی شرکت کنندگان با اهداف، اهمیت و تکنیک های مدیریت منابع انسانی از جمله برنامه ریزی HR، تجزیه و تحلیل شغل، انتخاب و استخدام، ارتقاء، ایجاد انگیزه، جبران کار، ارزیابی عملکرد

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

پایه ریزی یک سیستم مدیریت منابع انسانی مناسب برای سازمان

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان ارشد منابع انسانی، بازرگانی و اداری

پیش نیاز:

ندارد

دوره های مرتبط:

سیستم های انگیزشی، ارزیابی عملکرد کارکنان، پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان CSM

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )