محتوای دوره:

آشنایی با شرح وظایف روابط عمومی روابط عمومی و تبلیغات نقش روابط عمومی در سمت دهی افکار اصول خبر و گزارش خبری گزارش نویسی در روابط عمومی روابط عمومی الکترونیکی و اینترنتی جایگاه جامعه در روابط عمومی آرمانی بهسازی منابع انسانی در روابط عمومی پژوهش در روابط عمومی شناخت و اصول آگهی ها در رسانه ها

هدف :

آشنایی با روش های برنامه ریزی ، سازماندهی ، کنترل و بهبود در حوزه های روابط عمومی

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

کسب مهارت های روابط عمومی

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

مدیران ، کارشناسان و مسئولین دفاتر و ادارات روابط عمومی و تبلیغات

پیش نیاز:

ندارد

دوره های مرتبط:

اصول برقراری ارتباط موثر، ارتباطات

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲