مدیریت ارتباط با مشتری CRM

مدیریت شکایت مشتریان بر اساس ISO 10002:2004

روانشناسی و مدیریت رفتار با مشتری

بازاریابی و مدیریت بازار

مدیریت ارتباطات کسب و کار و rpg dating games hentai sex امور مشتریان الکترونیکی

مصرف کننده چگونه فکر می کند

توسعه مهارت های فروش حرفه ای

اصول قیمت گذاری در دارو

برنامه ریزی تبلیغات تجاری و تهیه کمپین خلاقانه

ارتباطات جامع بازاریابی

روانشناسی فروش

و ارتباط آن با هوش هیجانی

ایده های نوین تبلیغات در مدیریت بازار

تدوین طرح بازاریابی الکترونیکی

بازاریابی الکترونیکی در عمل

ایده های نوین تبلیغات در مدیریت بازار

تکنیک های تبلیغات خلاق به همراه مدیریت راهبردی طرح تبلیغاتی سازمان

هنر مذاکره در جلسات و مشتریان کلیدی

رموز تحقیقات بازاریابی کاربردی

تکنیک های تله مارکتینگ

در عمل

استراتژی استراتژیست های بازاریابی

ساخت

نام تجاری قوی

سازمان بازارمحور

مصرف کننده چگونه فکر می کند؟

بازاریابی و تبلیغات الکترونیکی

ارتباطات جامع بازاریابی

مهندسی فروش و فروشهای حضوری

برنامه ریزی تبلیغات تجاری و تهیه کمپین خلاقانه

توسعه مهارتهای فروش حرفه ای

برنامه ریزی و سازماندهی فروش

رموز تحقیقات بازاریابی کاربردی و مفاهیم آینده پژوهی برای مدیران

هنر ارائه و مذاکره موثر به همراه روشهای کاربردی موفقیت در جلسات پرزنتیشن

برنامه ریزی و مدیریت تبلیغات اثربخش

بازاریابی تلفنی

مدیریت فروش

پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان CSM بر اساس ISO 10004:2012

طرح تکریم ارباب رجوع

اصول، فنون و هنر مذاکره همراه با تست شخصیت شناسی مذاکره کننده

مدیریت استراتژیک بازاریابی

ساخت نام تجاری Brand Management

روانشناسی فروش و ارتباط آن با هوش هیجانی

آشنایی با زبان بدن Body Language

مهارت های مذاکره تلفنی

فنون بیان قوی و اثر گار بر مخاطب

دوره اتیکت شناسی و آداب معاشرت

مدیریت

تبلیغات و جایگاه آن در بازاریابی شرکت ها NEW

اصول بازاریابی حرفه ای در شرایط بحرانNEW

مدیریت برخورد با مشتریان شاکی

فروش و خدمات پس از فروش