محتوای دوره:

آشنایی با ماهیت فعالیتهای فروش مفاهیم فروش برنامه ریزی و طرحریزی عملیات فروش آشنایی با تجزیه و تحلیل تقاضا و برآوردهای فروش روش های کنترل و نظارت بر فروش گزارش دهی در مدیریت فروش تکنیک های کاربردی در فروش ( فنون مذاکره ، تبلیغات و … ) مدیریت منابع انسانی فروش

هدف :

آشنایی با روش های برنامه ریزی ، سازماندهی ، کنترل و بهبود در فعالیتهای فروش در سازمان ها

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

کسب توانایی در فروش بهتر

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

مدیران ، کارشناسان و مسئولین دفاتر و ادارات روابط عمومی و تبلیغات ، فروش

پیش نیاز:

ندارد

دوره های مرتبط:

اصول برقراری ارتباط موثر، ارتباطات ، رضایت سنجی مشتریان ، مدیریت روابط عمومی

کارگاه آموزشی:

ندارد

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )