محتوای دوره:

 مفاهیم اولیه حسابداری  آشنایی با صورتهای مالی اساسی  کلیات مدیریت مالی  تجزیه و تحلیل صورتهای مالی  -ارزش آفرینی مالی  -مدیریت مالی راهبردی  سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش  ادغام و سر مایه گذاری مشترک  مبانی ورشکستگی  برنامه ریزی وضعیت مالی  برنامه ریزی نقدینگی  سرمایه در گردش و تصمیمات مالی  اخلاق حرفه ای  ارزش یابی دارایی های مالی  هزینه های تامین مالی

هدف :

آشنایی مدیران غیر مالی با مدیریت مالی

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

استفاده موثر از اطلاعات مالی و تدوین استراتژی های مالی، جاری سازی رویکردهای مالی و اتخاذ تصمیمات لازم در سطوح مختلف.

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان مرتبط.

پیش نیاز:

آشنایی با مفاهیم برنامه ریزی استراتژیک، بودجه بندی و کنترل های مرتبط، مفاهیم اولیه حسابداری.

دوره های مرتبط:

مدیریت استراتژیک و جاری سازی استراتژی ها با استفاده از ابزار BSC، تدوین اثربخش طرح های تجاری.

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )