ارسال دیدگاه

برگشت به بالا کپی‌رایت © 2012 -تمامی حقوق محفوظ است.

مدیریت پروژه مبتنی بر استاندارد PMBOK:2012

ارزیابی پروژه ها

بر اساس مدل تعالی پروژه PEM

برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP

Portfolio/program management- مدیریت سبد و برنامه ها و پروژه های سازمان

مدیریت کاهش هزینه

مدیریت پروژه مبتنی بر استاندارد ISO 10006:2003

دوره جامع آمادگی New PMP

آشنایی با نرم افزار MSP

آشنایی با مدل ملی تعالی پروژه – کسب آمادگی برای شرکت در جایزه ملی مدیریت پروژه

اصول و روش های ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان

مدیریت ریسک در پروژه ها

اقتصاد مهندسی و ارزیابی طرح ها

سمینار آشنایی با استانداردهای مدیریت پروژه

ممیزی داخلی سیستم مدیریت پروژه ، مبتنی بر استاندارد iso 10006:2003

تکنیک ارزش حاصله EV

آشنایی با نرم افزار Primavera

مدل بلوغ مدیریت پروژه

الگوهای شایستگی مدیریت پروژه

مدیریت سبد پروژه ها

اخلاق حرفه ای در مدیریت پروژه

مدیریت تدارکات و قرارداد در پروژه ها

ارزیابی پروژه ها بر اساس مدل تعالی پروژه PEM

دوره آموزشی امکان‌سنجی طرح‌های سرمایه گذاری به روش UNIDO – پیشرفته- part1

دوره آموزشی امکان‌سنجی طرح‌های سرمایه گذاری به روش UNIDO – پیشرفته- part2

مدیریت هزینه و سودآوری پروژه

روشهای انتخاب بهینه تجهیزات و ماشین آلات در پروژه

مدیریت ریسک پروژه ها با نرم افزار Primavera Risk Analysis Rel. 8.6

اجرای پروژه به روش EPC

مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار Opacle Primavera p6. Rel.7 مقدماتی

مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار Opacle Primavera p6. Rel.7 پیشرفته

مدیریت قراردادها با نرم افزار Primavera Contract Managment Rel.13

مدیریت هزینه پروژه ها با نرم افزار Primavera Earned Value Mnagment

برنامه ریزی و کنترل پروژه

مدل های بالندگی مدیریت پروژه New PEM-OPM3

ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی پروژه ها توسط

نرم افزار COMFAR

ارزیابی فنی و اقتصادی طرح ها- تهیه طرح توجیهی فنی اقتصادی NEW

مدیریت قراردادها و تدارکات پروژه در پروژه های EPC

تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت پروژه ISO 21500:2012