محتوای دوره:

طراحی، برنامه ریزی و ایجاد سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه هدایت و پشتیبانی سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه معرفی رویکردهای مهندسی در حوزه TPM پیش نیازهای اجرای TPM در سازمان طرح موضوع شبیه سازی مونت کارلو در راستای انتخاب نوع نگهداری و تعمیرات مناسب برای هر ماشین رویکردهای پیاده سازیTPM شناسایی ۶ ضایعه اصلی در سازمان ها، علل و راهکارهای حذف آنها معرفی شاخص های TPM

هدف :

آشنایی با نحوه برنامه ریزی و سازماندهی یک سیستم نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر در سازمان.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

پیاده سازی تکنیک مونت کارلو در راستای بهره وری در بخش نگهداری و تعمیرات، پیاده سازی T.P.M و محاسبه شاخص های مرتبط.

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

مدیران ارشد، مدیران و کارشناسان واحد های نت، فنی مهندسی، تضمین و کنترل کیفیت

پیش نیاز:

آشنایی با مفاهیم نگهداری و تعمیرات

دوره های مرتبط:

طرح ریزی، استقرار و ممیزی نظام آراستگی محیط کار S5 ، کار تیمی،

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲