align=”center”><>مدیریت انرژی EN16001 و ISO 50001

امروزه یکی از نیازهای مبرم جوامع انسانی و بخصوص صنایع در تمامی کشورها  مسئله مدیریت انرژی میباشد. محدودیت منابع تجدید ناپذیر، هزینه بالای سوخت، آلودگی های زیست محیطی و بحرانهای انرژی و مفهوم توسعه پایدار که هدف غایی تمامی جوامع میباشد دلایل اصلی توجه به مبحث انرژی میباشد.در این راستا سازمانهای مختلف استاندارد سازی، اقداماتی را در زمینه سیستمهای مدیریت انرژی انجام داده اند که مهمترین خروجی آنها  استاندارد اروپایی EN16000 و استاندارد ISO 50001   میباشد.

محتوی آموزشی
۱- مقدمه ای بر استاندارد های مدیریت انرژی

ISO 500012- اهداف و مزایای استاندارد

۳- اصطلاحات و تعاریف سیستم مدیریت انرژی

۴- الزامات کلی سیستم مدیریت انرژی

۵- خط مشی انرژی

۶- طرحی ریزی انرژی

۷- خط مبنای انرژی

۸- آموزش در سیستم مدیریت انرژی

۹- نگهداری و تعمیرات در سیستم مدیریت انرژی

۱۰- پایش و اندازه گیری در سیستم مدیریت انرژی

۱۱- ممیزی داخلی درسیستم مدیریت انرژی

۱۲- بازنگری انرژی و بازنگری مدیریت در سیستم مدیریت انرژی

        ISO 9001، ISO 14001 با ISO 5000113- مقایسه الزامات

 شرح مراحل ثبت و صدور گواهینامه

  •      مرحله اول:

پرسشنامه مربوطه را از دفاتر شرکت SWISSCERT دریافت و تکمیل نمایید. این پرسشنامه ابزار مهمی برای شرکت SWISSCERT می‌باشد زیرا به کمک آن اطلاعات کافی در مورد سازمان در اختیار شرکت SWISSCERTقرار خواهد گرفت. با استفاده از پرسشنامه شرکت SWISSCERT قادر خواهد بود پیشنهاد قیمت کاملی را ارائه کرده و مناسب‌ترین ممیز را انتخاب نماید.

  •      مرحله دوم:

در این مرحله پس از توافق در خصوص شرایط همکاری، پیش‌نویس قرارداد تهیه و جهت امضاء به سازمان ارائه می‌گردد، سپس قرارداد نهایی و امضا شده و همراه با پیش‌پرداخت مورد توافق به شرکت SWISSCERT ارسال خواهد گردید.

همچنین ارسال یک نسخه از مستندات سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات جهت بررسی، ضروری می باشد.

  •      مرحله سوم:

در صورت نیاز با هماهنگی قبلی، ممیز جهت بازدید از سازمان در محل حضور خواهد یافت، این امر شناخت به کلیه جنبه‌های اساسی و معیارهای انتخاب تیم ممیزی مناسب را میسر می‌نماید.

بازدید مذکور در برگیرنده مجموعه‌ای از پرسش و پاسخ برای ممیز و سازمان می‌باشد که نشان دهنده درک متقابل خواهد بود.

  •     مرحله چهارم:

ممیزی اصلی انجام می‌شود. یک گزارش رسمی تهیه می‌شود. توصیه برای صدور گواهینامه و یا سایر موارد مقتضی در جلسه اختتامیه ممیزی نهایی به سازمان اعلام می‌شود.

  •     .مرحله پنجم:

پس از انجام اقدامات اصلاحی مشخص شده، گواهینامه رسمی صادر و سازمان در برنامه ممیزی مراقبتی لحاظ خواهد گردید.

  •      مرحله ششم:

ممیزی‌های مراقبتی سالانه انجام می‌شوند. تعداد این ممیزی‌ها به پیچیدگی سازمان بستگی دارد. ممیزی مراقبتی پس از کسب توافق‌های لازم در مورد هزینه‌ها و برنامه ممیزی انجام می‌شود.