مدیریت کیفیت در خدمات آموزشی
ISO 10015:1999
راهنمای ISO 10015:1999برای پوشش دادن موارد مربوط به توسعه، پیاده‌سازی، نگهداری و بهبود استراتژی‌ها و سیستم‌های آموزشی که بر کیفیت محصول یا خدمات موثرند، می‌باشد.
چرا به ISO 10015 نیاز داریم؟
جهانی شدن و توسعه سریع تکنولوژی‌ها، شرایط شرکت‌ها و رقابت را در بازار تغییر داده است. کیفیت منابع نیروی انسانی، فاکتور کلیدی برای حفظ عملکرد بالا می‌باشد. برای توسعه منابع انسانی لازم است که سرمایه‌گذاری مستمری انجام شود. برای محافظت از این سرمایه‌گذاری بر روی آموزش و توسعه مدیریت منابع انسانی، نیاز به سیستمی می‌باشد تا فرایندهای توسعه منابع انسانی را طرح‌ریزی، پیاده‌سازی، ارزیابی و کنترل نماید.
آموزش‌های در حین کار در مقایسه با آموزش‌های معمول، بیشتر برای برآوردن نیازهای مشخص سازمانی می‌باشند. بیشتر سازمان‌ها و شرکت‌ها در سراسر دنیا، توجه خود را به طور ویژه به کارکنان معطوف می‌دارند و اعتقاد دارند که با ارزش‌ترین سرمایه سازمان کارکنان هستند ولی بیشتر آنها رابطه بین صلاحیت‌ها و طرح تجاری را مدیریت نکرده‌اند. ISO 10015 به مدیریت کمک می‌کند تا به هر آنچه می گوید عمل نماید.
پیاده سازی ISO 10015
پیاده‌سازی این استاندارد شامل چهار (۴) مرحله می‌باشد. نخستین مرحله نیازسنجی آموزشی می‌باشد که در متن استاندارد چنین بیان شده است:
تعیین نیاز آموزشی باید بر مبنای نیازهای آموزشی فعلی و نیازهای آموزشی مورد انتظار با توجه به صلاحیت‌های پرسنل باشد.
این امر نشان‌دهنده آن است که نیازهای آموزشی آتی باید در ارتباط با طرح تجاری و اهداف استراتژیک باشند و باید از طریق منابع داخلی و خارجی نسبت به تامین خدمات آموزشی اقدام گردد.

نحوه یکپارچه نمودن ISO 10015 با ISO 9001 و سایر استاندارد‌ها
پیاده‌سازی صحیح ISO 10015 به سازمان کمک می‌کند تا اقدامات کنشی را به جای اقدامات واکنشی ( منفعلانه ) در ارتباط با صلاحیت پرسنل به انجام برساند. اقدامات کنشی اقداماتی هستند که سازمان قبل از اینکه نبود سطح مناسبی از آگاهی و صلاحیت در پرسنل منجر به مشکلی برای عملکرد سازمان شود، برای تامین این سطوح از آگاهی و صلاحیت برنامه‌ریزی و اقدام نماید. برای حصول اطمینان از کیفیت آموزش‌ها، باید فرآیند آموزش را به عنوان بخشی از سیستم مدیریت کیفیت سازمان در نظر گرفت. پایش و بهبود فرایند مطابق ISO 10015 موجب حصول اطمینان از مدیریت و پیاده سازی صحیح سیستم دارد.

چگونه SWISSCERT می تواند به سازمان کمک نماید؟
SWISSCERT فرایند آموزش را متناسب با نیازمندی‌ها و الزامات سازمان‌ها، ممیزی کرده و برای آن گواهینامه صادر می‌نماید.

” در صورت تمایل برای اطلاعات بیشتر در این مورد با شرکت swisscert تماس بگیرید.”