مشاهده برچسب

مديريت منابع انساني

تعالی سازمانی ۰

تعالی سازمانی

تشریح معیارهای مدل EFQM – 2010 تربیت ارزیاب بر اساس مدل EFQM –

۲۸ خرداد، ۱۳۹۲ دوره های آموزشی
برگشت به بالا کپی‌رایت © 2012 -تمامی حقوق محفوظ است.