محتوای دوره:

 آشنایی با مفاهیم و تعاریف قوانین  جایگاه قوانین و مقررات در استانداردهای ISO 14001 و HSE  مروری بر قوانین ملی مرتبط با محیط زیست  مروری بر قوانین بینی المللی مرتبط با محیط زیست  

 
     
     
 

هدف :

 آشنایی با روشهای شناسایی و دستیابی به قوانین و مقررات زیست محیطی 

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

– 

 
     
     
 

منابع آموزشی :

 جزوه ارائه شده توسط استاد 

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

 مدیران و کارشناسان سیستم های HSE ، بهداشت حرفه ای و محیط زیست، نمایندگان مدیریت 

 
     
     
 

پیش نیاز:

 ندارد 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

 دوره های سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2004 

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

ندارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۱ روز (۸ ساعت)