مشاهده دسته

دوره های آموزشی

تکنیک های مهندسی کیفیت ۰

تکنیک های مهندسی کیفیت

تولید ناب آشنایی با متدولوژی شش سیگما کمربند سبزNEW GREEN BELT کمربند سیاهNEW BLACK

۲۸ خرداد، ۱۳۹۲ دوره های آموزشی
مدیریت استراتژیک ۰

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی تدوین اثربخش طرح تجاری Business Plan

۲۸ خرداد، ۱۳۹۲ دوره های آموزشی
تعالی سازمانی ۰

تعالی سازمانی

تشریح معیارهای مدل EFQM – 2010 تربیت ارزیاب بر اساس مدل EFQM –

۲۸ خرداد، ۱۳۹۲ دوره های آموزشی
مدیریت ایمنی و بهداشت ۱

مدیریت ایمنی و بهداشت

به روز آوری ممیزان داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهای تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی مبتنی بر استاندارد OHSAS 18001:2007

۲۸ خرداد، ۱۳۹۲ دوره های آموزشی
مدیریت فناوری اطلاعات ۰

مدیریت فناوری اطلاعات

برنامه ریزی منابع سازمان ERP ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس ISO 27001:2005 سیستم های اطلاعات مدیریت

۲۸ خرداد، ۱۳۹۲ دوره های آموزشی
مدیریت کیفیت ۰

مدیریت کیفیت

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 9001:2008 ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO

۲۸ خرداد، ۱۳۹۲ دوره های آموزشی
برگشت به بالا کپی‌رایت © 2012 -تمامی حقوق محفوظ است.