ایزو ۱۰۶۶۸:۲۰۱۰

دارایی های نامشهود بسیار با ارزشند و برند هر سازمان از ارزشمندترین آنهاست که کمتر کسی نیز آنرا درک کرده است. تعیین ارزش برند به نحوی که موثق باشد کار گرانقدریست. این استاندارد بین المللی رویکردی مناسب و معتبر به ارزش گذاری برند ارائه می دهد و از جنبه های مالی، رفتاری و قانونی به آن می پردازد.مقوله ارزش‌گذاری برند در دنیا تا سال ۲۰۱۰ به روشهای مختلفی انجام  می‌شد، با توجه به تتوع و بعضا تضاد یا عدم هم‌پوشانی این روشها، نتایج غیر قابل اتکاء و متفاوت بود. کمیته تخصصی ارزش‌گذاری برند در موسسه ISO با عضویت نمایندگان ۳ شرکت برتر فعال در این حوزه در سال ۲۰۱۰ شکل گرفت و خروجی آن در سپتامبر ۲۰۱۰ منجر به انتشار استاندارد بین‌المللی ISO10668 :2010 -Brand Valuation (استاندارد ایزو ۱۰۶۶۸) گردید.

ایزو ۱۰۶۶۸ توسط کمیته پروژه ISO/PC 231 مدیریت انرژی سازمان ایزو تهیه گشته است.

این استاندارد بین المللی تعیین کننده الزاماتی پیرامون رویه ها و روشهای اندازه گیری ارزش مادی برند می باشد.

در این استاندارد بین المللی چارچوبی برای ارزش گذاری برند مشخص می شود نظیر اهداف، مبناهای ارزش گذاری، رویکردهای ارزش گذاری، روشهای ارزش گذاری و یافتن  داده ها و فرضیات کیفی را در بر می گیرد. همچنین روشهای گزارش‌دهی درباره نتایج ارزش گذاری را عنوان می کند.

ارزش گذاری برند بسته به موقعیت سازمان می تواند برای اهداف زیر استفاده شود:

• تامین منابع مالی و جذب شریک تجاری

• ارزش گذاری سهام و ورود به بازار بورس

• اخذ وام و تسهیلات بانکی

• برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت برند

• درج در گزارشات مالی و حسابداری

• پرداخت خسارت، دیون و ورشکستگی

• استفاده در دعاوی حقوقی و قضایی