محتوای دوره:

 مفاهیم و تعاریف  نشان CE  اهداف اصلی نشان CE  مراحل دستیابی به نشان CE  شناخت مقررات و استانداردها  ارزیابی محصول و تهیه مستندات  الصاق نشان CE  انواع دایرکتیوها  الزامات حفاظتی و اجرایی  

 
     
     
 

هدف :

 آشنایی سازمان ها و افراد با استاندارد تایید کیفیت محصول CE. 

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

توانایی بکارگیری استاندارد تایید کیفیت محصول CE 

 
     
     
 

منابع آموزشی :

متن استاندارد تایید کیفیت محصول CE، جزوه ارائه شده توسط استاد 

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان 

 
     
     
 

پیش نیاز:

 آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت  

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

 دوره های سیستم های مدیریت کیفیت 

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

ندارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۱ روز (۸ ساعت)