محتوای دوره:

مبانی علمی نور و روشنایی ماهیت نور کمیات اندازه گیری روشنایی استانداردهای روشنایی منابع تامین روشنایی اصول مهم در طراحی ونگهداری سیستم روشنایی تعاریف مربوط به صدا انواع منابع ایجاد صدا اصول کلی در ارزیابی صدا محیط کار مراحل ارزیابی و کنترل صدا  

 
     
     
 

هدف :

اندازه گیری و شناسایی منابع ایجاد نور و صدا در محیط کار، اعمال تمهیدات لازم جهت تحت کنترل درآوردن آنها 

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

اندازه گیری علمی و برنامه ریزی جهت کنترل منابع تولید نور و صدا در محیط کار. 

 
     
     
 

منابع آموزشی :

کتاب های مرتبط، اینترنت  

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان سیستم های HSE و بهداشت حرفه ای ، نمایندگان مدیریت 

 
     
     
 

پیش نیاز:

ندارد  

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

دوره های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‏ای مبتنی بر استاندارد ۲۰۰۷: OHSAS 18001، دوره های سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیستHSE ، عوامل زیان آور در محیط کار (فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی)  

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۲