محتوای دوره:

 تعاریف و اصطلاحات  عناصر اصلی فرایند ارزیابی  غربالگری  بازنگری  مراحل ارزیابی  سازماندهی و مدیریت ارزیابی  گزارش ارزیابی  رو ش های ارزیابی  پیش بینی اثرات  نحوه برنامه ریزی و اجرای اقدامات اصلاحی

هدف :

 آشنایی با پیامدهای زیست محیطی در صنایع مختلف و تدوین رویکردی جهت سازماندهی و مدیریت ارزیابی این پیامدها.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 ارزیابی دقیق پیامدهای زیست محیطی و برنامه ریزی جهت کنترل و بهبود مستمر سازمان در این راستا

منابع آموزشی :

 جزوه ارائه شده توسط استاد

قابل استفاده برای:

 مدیران، ممیزان و کارشناسان بهداشت حرفه ای زیست محیطی، نمایندگان مدیریت

پیش نیاز:

 ندارد

دوره های مرتبط:

 دوره های سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2004

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۳ روز ( ۲۴ ساعت )