محتوای دوره:

 آشنایی با امنیت و اصول اولیه امنیت در شبکه ها  پروتکل TCP/IP  اصول امنیتی در شبکه ها  امنیت در ارتباطات  نرم افزار های امنیتی  امنیت کاربری User Security  امنیت سازمان  امنیت اطلاعات  آشنایی با ابزار های امنیتی  اصول کلی امنیت  کار با ابزارهای امنیتی  

 
     
     
 

هدف :

آشنایی با کلیات امنیت شبکه در سازمان ها به عنوان یک جزء اساسی سیستم مدیریت امنیت 

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

آشنایی و بکارگیری اصول لازم برای ایجاد امنیت شبکه در سازمان ها  

 
     
     
 

منابع آموزشی :

 جزوه استاد  

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

مدیران ، کارشناسان 

 
     
     
 

پیش نیاز:

 آشنایی با الزامات سیستمهای مدیریت امنیت اطلاعات  

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

 سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات , سیستم های مدیریت خدمات IT ،  

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

 ۲روز (۱۶ ساعت)