محتوای دوره:

 تعاریف و اصطلاحات  اکولوژی شهری  اکولوژی صنعتی  آلودگی های شهری  نقش شهر سازی در کنترل آلودگی ها  انواع آلودگی صنعتی  فاضلاب صنعتی  زباله صنعتی  آلودگی هوا  کنترل آلودگی در صنعت  رو ش های نمونه برداری از آلودگی های شهری و صنعتی

هدف :

 شناسایی اکولوژی شهری و صنعتی و تطبیق آن با مسائل سازمان.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

منابع آموزشی :

 جزوه ارائه شده توسط استاد

قابل استفاده برای:

پیش نیاز:

ندارد

دوره های مرتبط:

 دوره های سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2004

کارگاه آموزشی:

ندارد

مدت دوره:

۱ روز (۸ ساعت)