محتوای دوره:

تعاریف و اصطلاحات اکولوژی شهری اکولوژی صنعتی آلودگی های شهری نقش شهر سازی در کنترل آلودگی ها انواع آلودگی صنعتی فاضلاب صنعتی زباله صنعتی آلودگی هوا کنترل آلودگی در صنعت رو ش های نمونه برداری از آلودگی های شهری و صنعتی رو ش های تجزیه آزمایشگاهی نمونه های آلودگی و مقایسه آنها  

 
     
     
 

هدف :

شناسایی اکولوژی شهری و صنعتی و تطبیق آن با مسائل سازمان. 

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

درک جایگاه اکولوژی شهری و صنعتی در روند صنایع و ایجاد رویکردی جهت شناسایی و کنترل آن سازمان.  

 
     
     
 

منابع آموزشی :

متن استاندارد ISO 14001  

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

مدیران، ممیزان و کارشناسان سیستم های HSE ، بهداشت حرفه ای و محیط زیست، نمایندگان مدیریت  

 
     
     
 

پیش نیاز:

ندارد 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

دوره های سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2004 

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:۲