محتوای دوره:

ضرورت بازاریابی در کسب و کارهای مختلف تاریخچه و رویکردهای مختلف باراریابی تعاریف و جایگاه بازاریابی در سازمان ها فرآیند خرید و رفتار خریداران در بازارهای مصرفی و صنعتی فرآیند مدیریت بازاریابی مطالعات بازاریابی شاخص های تقسیم بندی بازار،تعیین بازار هدف و تعیین جایگاه در بازار آمیخته بارازیابی(مفاهیم جدید و قدیم) استراتژی های محصول و تشریح منحنی عمر محصول استراتژی های قیمت گذاری استراتژی های توزیع ابزارها و روش های ارائه(Promotion) مدیریت تیم فروش چگونگی تدوین برنامه بازاریابی

هدف :

یادگیری مفاهیم پایه و علمی مدیریت بازاریابی، ایجاد مهارت طراحی راهکارهای بازاریابی محصولات، آشنایی مقدماتی با مدیریت برند

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

تدوین استراتژی بارزیابی شرکت،سازماندهی و انتخاب نحوه حضور و فعالیت در بازار جهت ارائه ارزش بیشتر به مشتریان،برنامه ریزی جهت رسیدن به بالاترین سطح رضایتمندی و وفاداری

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

ضرورت بازاریابی در کسب و کارهای مختلف تاریخچه و رویکردهای مختلف باراریابی تعاریف و جایگاه بازاریابی در سازمان ها فرآیند خرید و رفتار خریداران در بازارهای مصرفی و صنعتی فرآیند مدیریت بازاریابی مطالعات بازاریابی شاخص های تقسیم بندی بازار،تعیین بازار هدف و تعیین جایگاه در بازار آمیخته بارازیابی(مفاهیم جدید و قدیم) استراتژی های محصول و تشریح منحنی عمر محصول استراتژی های قیمت گذاری استراتژی های توزیع ابزارها و روش های ارائه(Promotion) مدیریت تیم فروش چگونگی تدوین برنامه بازاریابی

پیش نیاز:

آشنایی مقدماتی با مفاهیم بازار و مشتری

دوره های مرتبط:

مدیریت استراتژیک ،مدیریت ارتباط بامشتری و نمایش نرم افزار CRM،مدیریت شکایت مشتری،پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز (۱۶ ساعت)