محتوای دوره:

آشنایی با استاندارد بین المللی ISO 17776:2000 اصطلاحات و تعاریف رایج در استاندارد شناسایی، ارزیابی، کنترل و کاهش خطرات HSE فرآیند مدیریت ریسک مدیریت ریسک سازمان، کارکنان و محیط زیست ، مستند سازی و طبقه بندی خطرات آشنایی با تکنیک های مختلف شناسایی خطرات ارزیابی ریسک (HAZOP – ETA – FTA – JHA – PHA – HAZIO – CBA – QRA – EERA – FMEA – HRA شناسایی و ارزیابی خطرات در فعالیت های اکتشاف و تولید آمادگی جهت کاربرد صحیح فنون ارزیابی ریسک  

 
     
     
 

هدف :

آشنایی با استاندارد ISO 17776:2000 و استفاده از راهکارهای معرفی شده جهت شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت و گاز. 

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

شناسایی خطرات در صنایع نفت و گاز، ارزیابی و برنامه ریزی جهت کنترل و کاهش اثرات و پیامدهای خطرات.  

 
     
     
 

منابع آموزشی :

متن استانداردISO 17776:2000  

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان سیستم های یکپارچه IMS و HSE ، متخصصین و اپراتورهای عملیات اکتشاف، حفاری، بهره برداری، انتقال و توسعه میادین نفت و گاز.  

 
     
     
 

پیش نیاز:

ندارد 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

قوانین و مقررات ملی و تعهدات بین المللی زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای ، تکنیک ها و ابزارهای شناسایی و ارزیابی خطرات و جنبه های زیست محیطی Risk Assessment  

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۲