محتوای دوره:

تعیین داده ها در سطح سازمان شیوه ها و ابزارهای تهیه و جمع آوری داده ها از درون فعالیت ها شیوه های دسته بندی داده ها و اطلاعات نحوه تحلیل و تفسیر داده های دسته بندی شده تصمیم سازی بر مبنای نتایج تجزیه و تحلیل های انجام شده کسب مهارت های اساسی در سخنرانی روش کارآمد و اثربخش در صحبت کردن چگونگی استفاده از موضوعات فی البداهه در سخنرانی هنر برقراری ارتباط با شنونده به کارگیری تکنیک های زبان بدن در سخنرانی

هدف :

آشنایی با نحوه تعیین اطلاعات قابل گزارش دهی در سطح سازمان و چگونگی تجزیه و تحلیل آنها، ایجاد سیستم تصمیم گیری بر مبنای واقعیات، آشنایی با شیوه سخنرانی و ارائه گزارش موثر.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

تهیه گزارشات موثر و مفید، هدایت و راهبری اثربخش جلسات و سمینارها.

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

مدیران ارشد، مدیران و کارشناسان اجرایی، نمایندگان مدیریت

پیش نیاز:

ندارد

دوره های مرتبط:

اصول برقراری ارتباط موثر، اصول و فنون مذاکره موفق

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲