محتوای دوره:

ضرورت ، اهداف و ویژگی های جسابداری مدیریت  هزینه یابی( روشهای سنتی و نوین)  گرایشهای اقلام بهای تمام شده(تجزیه و تحلیل بهای تمام شده و نقطه سربسر)  اقلام مربوط بهای تمام شده و تصمیم گیری  -مفاهیم اصلی بودجه بندی  طرح ریزی و ارزشیابی موجودیها  سیاستهای تقسیم سود و تصمیمات قیمت گذاری  بودجه بندی سرمایه ای  کنترل اقلام بهای تمام شد  حسابداری مدیریت پیشرفته

هدف :

 آشنایی با مفاهیم اساسی مدیریت جهت برنامه ریزی ، تصمیم گیری و کنترل و تهیه گزارشات مورد نیاز برای مدیران در همه سطوح

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 قابلیت تجزیه و تحلیل هزینه ها و دستیابی به فنون و روشهای مورد نیاز جهت تصمیم گیری

منابع آموزشی :

 حسابداری مدیریت کار ، نوشته شباهنگ انتشارات سازمان حسابرسی

قابل استفاده برای:

 مدیران و کارشناسان بخش مالی

پیش نیاز:

آشنایی با اصول مقدماتی حسابداری

دوره های مرتبط:

کارگاه آموزشی:

ندارد

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت