وای دوره:

 مقدمه و معرفی فرآیند مدیریت پروژه  معرفی استاندارد مدیریت پروژه بر مبنای PMBOK  تشریح تفصیلی استاندارد PMBOK با نگرش آمادگی برای آزمون  تشریح ملاک ها و معیارهای آزمون PMP با ارائه نمونه های و مثالها از آزمونهای قبلی  برگزاری آزمونهای شبیه سازی شده جهت آمادگی آزمون اصلی  ثبت نام در PMI ، ثبت نام و تعیین زمان آزمون  هماهنگی و خدمات بلیط ، فرودگاه ، ترانسفر ، ویزا ، هتل

هدف :

آماده سازی متقاضیان جهت آزمون بین المللی مدیریت پروژه (PMP) به منظور گذرانیدن موفق آزمون فوق و نیز ایجاد هماهنگی های لازم با مراجع معتبر جهت ثبت نام ، برگزاری و صدور گواهینامه مربوطه

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

ارائه مدیریت پروژه بر اساس ملاکهای بین المللی و شناخته شده و مورد اعتبار PMI ، دریافت ۲ گواهینامه PMBOK از شرکت IMQ و گواهینامه رسمی PMP تحت اعتبار موسسه بین المللی مدیریت پروژه PMI

منابع آموزشی :

 متن استانداردهای PMBOK Guide ، جزوه استاد

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان مدیریت و کنترل پروژه، کیفیت و تعالی سازمانی

پیش نیاز:

 آشنایی با سیستم های مدیریت پروژه

دوره های مرتبط:

ممیزی داخلی سیستم مدیریت پروژه مبتنی برا ستاندارد ISO 10006:2003 ، مدیریت تدارکات و عقد قرارداد در پروژه ها ، PMBOK ، برنامه ریزی و کنترل پروژه

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۵روز(۴۰ساعت)