محتوای دوره:

 مروری بر مفاهیم مرتبط با انرژی  بررسی شاخص ها و آمارهای جهانی ایران  منابع انرژی ( تجدید پذیر و غیر تجدید پذیر ) و انرژی های نو  انرژی و محیط زیست  آشنایی با انواع سیستم های مدیریت انرژی  مروری بر استانداردهای انرژی  مزایای استقرار مدیریت انرژی  مهندسی انرژی  شاخص های انرژی  انرژی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ( بررسی نمونه هایی جهت کاهش مصرف انرژی )  آشنایی با روشهای ممیزی انرژی

هدف :

 آشنایی با مفاهیم انرژی و چگونگی مدیریت انرژی در صنایع

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 ایجاد ساختاری سیستمی جهت برگزاری ممیزی انرژی در صنایع مختلف

منابع آموزشی :

 جزوه ارائه شده توسط استاد

قابل استفاده برای:

 مدیران ارشد، مدیران، نمایندگان مدیریت، ممیزان و کارشناسان انرژی

پیش نیاز:

ندارد

دوره های مرتبط:

ممیزی و سرممیزیISO 50001 ، EN16000

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )