ی دوره:

مروری بر تعاریف و اصطلاحات مدیریت انرژی مروری بر الزامات مدیریت انرژی بر مبنای استانداردهای بین المللی برنامه ریزی جهت استقرار سیستم مدیریت انرژی مکانیزم های اندازه گیری و نحوه محاسبه مصرف انرژی در سازمان ها ارائه راهکارهایی جهت کاهش مصرف انرژی بهینه سازی مصرف انرژی و راهکارهای آن (حرارتی، الکتریکی و…) آشنایی با روش های ممیزی انرژی تحلیل اطلاعات ممیزی و راهکارهای بهبود وضعیت در سازمان

هدف :

آشنایی با مدیریت انرژی و مزایای اقتصادی و زیست محیطی ناشی ازآن، ارائه راهکارهایی بمنظور برنامه ریزی، سازماندهی و مدیریت مصرف انرژی در سازمان ها و مروری بر ممیزی انرژی

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

استقرار یک سیستم مدیریت انرژی کارآمد در سازمان

منابع آموزشی :

متن استانداردهای ANSI/MES2000:2005 و AS/NZ3598:2000 و متن قانون برنامه چهارم (ماده ۲۰)

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان سیستم های HSE ، بهداشت حرفه ای و محیط زیست، نمایندگان مدیریت

پیش نیاز:

ندارد

دوره های مرتبط:

دوره های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‏ای مبتنی بر استاندارد ۲۰۰۷: OHSAS 18001، دوره های سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE ، عوامل زیان آور در محیط کار (فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی)

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲